top of page
Skydning er god trivsel

Fokus skaber trivsel

Skydning som sport og idræt handler om hvert enkelt skud.

Ro, koncentration og fokus er grundelementerne i skydning. Ved at gå til skydning, viser forskning og erfaring, at børn og unge med ADHD og lignende udfordringer på egen krop og i egen handling erfarer, hvordan netop opmærksomhed, ro, åndedræt, koncentration og fokus hjælper dem til et godt resultat.  

Det er teknikker og erfaringer de vil kunne bruge til at mestre andre af hverdagens udfordringer.

Er du forening, familie eller fagperson?

Vælg din retning

ung pige starter til skydning
FORENING
BØRN OG UNGE
MED ADHD
FAGPERSON 

Skud for trivsel

Instruktør hjælp børn til skydning

Skud for Trivsel er et projekt hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), hvor vi sammen med vores mange skytteforeninger vil gøre skydning tilgængelig for børn og unge med ADHD og lignende udfordringer.

Projektet er over 3 år støttet økonomisk af TrygFonden.

Nyheder

Grundelementer i skydeidræt

RO

KONCENTRATION

FOKUS

Det praktiske

Viden
Uddannelse
Workshops

Gennem viden, uddannelse og workshops er de deltagende skytteforeninger, frivillige og trænere parate til at modtage børn og unge med ADHD i de almindelige foreningsaktiviteter – Sammen, har vi fokus på at gøre dem til gode skytter og byde dem velkommen i det sociale liv med kammerater og fællesskab.

Er du interesseret i at gå til skydning i en ADHD aktiv forening? 

Vil jeres skytteforening også være aktive for børn og unge med ADHD?

Skud for Trivsel samarbejder gerne med kommuner, skoler, fritids- og ungdomsskoler om hvordan den lokale ADHD aktive skytteforening kan bidrage med et godt foreningstilbud til børn og unge med særlige behov.

bottom of page