top of page

Fagperson

 Forskning og erfaring viser at børn og unge med ADHD og lignende udfordringer ved at gå til skydning på egen krop og  handling erfarer, hvordan netop opmærksomhed, ro, åndedræt, koncentration og fokus hjælper dem til et godt resultat.  

 

Det er teknikker og erfaringer de vil kunne bruge til at mestre andre af hverdagens udfordringer. I skolen, socialt og videre i livet.

Skud for Trivsel handler om at give flere børn og unge med ADHD mulighed for at gå til skydning. 

SAMFUND OG
SUNDHED
SKOLE OG 
PÆDAGOG
DET PRAKTISKE
riffel-2017-atk-dæk-børn-718x400.jpg

Samfund & sundhed

Med Skud for Trivsel har vi  fra Dansk Skytte Union valgt muligheden for at gøre noget godt for børn og unge med ADHD og lignende udfordringer - og samtidig vil I udvikle vores mange lokale skytteforeninger. 

2-3 % af alle børn i Danmark har diagnosen ADHD eller lignende udfordringer. I dag deltager kun hvert tredje barn med ADHD i foreningssport og fritidsaktiviteter.

Vi understøtter vi de deltagende skytteforeningerne med en målrettet workshop, viden og fakta, der gør dem klar til modtage og træne børn og unge med  ADHD og lignede udfordringer i skydning - og inkludere dem i klublivet.

Projektet er støttet økonomisk af Trygfonden.

Kommune

Dansk Skytte Union har ca. 350 medlemsforeninger og vi er parate til at indgå i samarbejde med kommuner om opstart af Skud for Trivsel aktiviteter.

Kommuner der gerne vil lave en målrettet indsats for børn og unge med ADHD og lignende udfordringer  - og samtidig styrke det lokale foreningsliv - er vi med Skud for Trivsel projektet klar til at udvikle lokale samarbejder.

Sundhedsfaglig person

Skud for Trivsel rækker også ud til det enkelte barn eller den unge med ADHD og lignende udfordringer.

 

Arbejder du som sundhedsfaglig person indenfor området - og tror du skydning kunne være en mulighed at prøve for nogle af de børn og unge du er i kontakt med,  er du meget velkommen til at kontakte os. 

Vi hjælper meget gerne med at knytte kontakt og opstart hos en skytteforening. 

Skole & pædagog

aabenthus-frederikshavn_2018 (2).jpg

Forskningen der ligger bag Skud for Trivsel er et studie hvor børn med ADHD har deltaget i skydetræning i specielle forløb i skoletiden sammen med lærere og pædagoger.

Skud for Trivsel tager skridtet videre og arbejder på at omsætte de gode resultater fra skoleprojekterne til skydning, som en fritidsinteresse efter skole .

Skole & SFO

Såfremt SFO'er eller andre skoletilbud er interesseret i at prøve skydning for særlige grupper af børn, så stiller vi os også til rådighed for at knytte kontakt med den lokale skytteforening 

Fritids- og ungdomsklub

Skud for Trivsel understøtter de deltagende foreningerne med en målrettet workshop, viden og fakta, der gør dem klar til at modtage, instruere, træne og inkludere børn og unge med  ADHD og lignede udfordringer.  

Hvis I mangler nye tilbud og aktiviteter til inspiration for jeres børn og unge i klubberne? Eller vil I gerne vide mere om at deltage i Skud for Trivsel - så tager I bare kontakt projektmedarbejder Fritz Ganzhorn fra Dansk Skytte Union (se nedenfor)

 

Læs mere i vores guide om at komme godt i gang med ADHD og skydning. og lær eventuelt lidt mere om erfaringerne og forskningen bag projektet.

praktisk
bottom of page