top of page

Forening

Den positive sammenhæng mellem børn og unge med ADHD og skydning har været afdækket i et forskningsprojekt, der viste, at:

 • Børnene træner koncentration og opmærksomhed gennem deres deltagelse i skydeidræt

 • Børnene lærer ved skydetræning at fokusere på én ting ad gangen 

 • Børnene oplever ro i kroppen, når de deltager i skydeidrætten.
   

Alt sammen noget, de kan bruge positivt i andre sammenhænge – f.eks. i hjemmet, i skolen og til andre fritidsaktiviteter. Nogle forældre til de deltagende børn oplevede ændringer i hjemmet på baggrund af børnenes deltagelse i skydeidræt i skoletiden.

Skydeidræt er en koncentrationsidræt, hvor krop og sind skal være i balance for at kunne ramme plet på skiven.

DGI_Skydning_56.jpg
HVAD SKAL
DER TIL?
ER DU TRÆNER
/ FRIVILLIG?
DET PRAKTISKE

Giv et skud for ADHD

2-3 % af alle børn i Danmark har diagnosen ADHD eller lignende udfordringer.

I dag deltager kun hvert tredje barn med ADHD i foreningssport og fritids-aktiviteter, mens generelt er ca. 85 %.

Læs mere i vores guide om at komme godt i gang med ADHD og skydning.

Med jeres deltagelse,  har I som skytteforening muligheden for at gøre noget godt for børn og unge med ADHD og lignende udfordringer - og samtidig vil I udvikle jeres forening. 

DGI_Skydning_39.jpg

Klubber

Skytteforeningerne i Skud for Trivsel gennemgår også en positiv udvikling.

Instruktører, trænere og frivillige bliver stærkere i deres roller og skytteforeningens organisation og bedre til at tiltrække og fastholde nye medlemmer og skytter.

Fra Dansk Skytte Union understøtter vi de deltagende foreningerne med en målrettet workshop, viden og fakta, der gør dem klar til børn og unge med  ADHD og lignede udfordringer. 

Træner & frivillige

workout gruppe.jpg

For  børn og unge med ADHD, handler det primært om faste rammer med de samme skydetider og samme kontaktpersoner - samt en positiv tilgang med direkte tale og ros.

 

Så kan en person med ADHD blive en rigtig god skytte, kammerat og klubmedlem .

Workshops

Hver enkelt skytteforening gennemgår en opstarts workshop, der gennemføres lokalt hos den enkelte forening

Vi gennemgår den grundlæggende viden om ADHD, de vanskeligheder det giver og hvordan det kan komme til udtryk, når man deltager i skydesport - og vi giver en grundlæggende indføring og uddannelse i de redskaber og teknikker man bedst kan benytte til at hjælpe børn og unge med ADHD og lignende udfordringer i gang med skydning, dagligdagen og fællesskabet i en skytteforening.

På workshoppen deltager alle de frivillige, trænere, ledere og andre personer, som udgør skytteforeningens opstartsteam, og vi lægger en plan for opstart med fokus på følgende emner:

 • Vision, værdier og mål med vores skytteforenings deltagelse i Skud med trivsel

 • Den bedste opstart med skydning hos os

 • Hvordan modtager vi bedst nye skytte med ADHD og deres forældre

 • Er der nogle praktiske eller fysiske rammer vi skal have tilpasset?

 • Hvem gør hvad ? Hvem har ledelsen? Hvem er de faste kontaktpersoner og instruktører?

 • Kommunikation til alle vores medlemmer om opstart af Skud for trivsel

Bevægelse og aktivitet

Børn og unge med ADHD og andre opmærksomheds – og udviklingsforstyrrelser kan være udfordret på deres arousal, som er hjernens vågenhedsniveau. Nogle børn holder hjernen i gang ved at have en urolig adfærd mens andre børn kan have behov for at få højnet deres vågenhed for at koncentrere sig om skydningen.

 

En af måderne trænerne kan hjælpe børnene med at holde koncentrationen og roen, samt finde et godt vågenhedsniveau i hjernen, under en træning, er ved at indlægge aktiviteter undervejs i træningen, som ikke nødvendigvis er i direkte relation til skydning.

 

Ved at have et godt vågenhedsniveau, vil skytten også være mere modtagelige for instruktion og have en bedre koncentrationsevne.

 

Vi har sammen med Parasport Danmark udviklet katalog, med eksempler og inspiration til gode aktiviteter, der med fordel kan bruges .

Det praktiske

Det praktiske

Vil I gerne i gang med Skud for Trivsel i jeres skytteforening ?

 

Så start med at samle en gruppe med de trænere og frivillige, der synes det kunne være både godt og spændende. Læs mere i vores guide om at komme godt i gang med ADHD og skydning.og lær eventuelt lidt mere om erfaringerne og forskningen bag projektet.

Når I er klar til næste skridt  eller I bare vil vide mere om at deltage i Skud for Trivsel - så tager I bare kontakt projektmedarbejder Fritz Ganzhorn fra Dansk Skytte Union (se nedenfor).

DSC03142.JPG

Projektmedarbejder
Fritz Ganzhorn

frg@skytteunion.dk
(+45) 23 71  89 10 

Kontakt

bottom of page