top of page

Børn & unge med ADHD

Skydeidræt er en koncentrationsidræt, hvor krop og sind skal være i balance for at kunne ramme plet på skiven.

Den positive sammenhæng mellem ADHD og skydning har været afdækket i ph.d.-studie, hvor forskningsprojektets hovedresultater viste, at:

  • Børnene træner koncentration og opmærksomhed gennem deres deltagelse i skydeidræt

  • Børnene lærer ved skydetræning at fokusere på én ting ad gangen 

  • Børnene oplever ro i kroppen, når de deltager i skydeidrætten.

Alt sammen noget, der kan afspejle sig i andre sammenhænge f.eks. i hjemmet, i skolen og til fritidsaktiviteter. 

  • Nogle forældre til de deltagende børn oplevede ændringer i hjemmet på baggrund af børnenes deltagelse i skydeidræt i skoletiden.

iStock-1281412296.jpg
TRIVSEL & FÆLLESSKAB
KOM GODT I GANG
FIND FORENING

Trivsel og fællesskab

Projektet ”Skud for trivsel” er støtte af TrygFonden med 1,5 mio. kr. og løber indtil 2026.

Målet er at få så mange børn og unge med ADHD og lignende udfordringer til at opleve glæden ved at gå til skydning og deltage i det almindelige foreningsliv.

Projektet ledes og gennemføres af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) i samarbejde med ADHD-foreningen og Parasport Danmark.

Trivsel & indlæring

Med målrettet viden, instruktion , og workshops bliver de deltagende skytteforeninger, frivillige og trænere klar til at modtage børn og unge med ADHD i de almindelige foreningsaktiviteter og gøre dem til gode skytter.

 

Ved at gå til skydning vil børn og unge med ADHD og lignende udfordringer på egen krop og i egen handling erfare, hvordan netop opmærksomhed, ro, åndedræt, koncentration og fokus hjælper dem til et godt resultat.

 

Teknikker og erfaringer de vil kunne bruge til at mestre andre af hverdagens udfordringer - fx i skolen og ungdomsuddannelser .  De oplever at der er noget de er gode til - og mærker glæden ved at gå til en fritidsaktivitet.

Alt sammen noget, der kan være med til at give barnet eller den unge med ADHD, ADD eller lignende nye muligheder og en bedre trivsel. 

Skydning er ADHD venligt

Skydesport er en individuel sport, hvor skytterne i den daglige træning har der deres egen bane. Hvor der oftest også er en fysisk adskillelse mellem skytterne for at optimere roen og koncentrationen om egen skydning, ligesom man bruger /kan bruge høreværn.

 

Skydning er også en sikker sport. Dagligdagen i en skytteforening er præget af faste procedurer og rutiner i et roligt tempo.

Resultaterne klare og umiddelbare. Ved skydning ser du med det samme hvordan du har ramt, ligesom du også umiddelbart kan arbejde med forbedringer og se resultaterne af dem.

Og endelig arbejder skytteforeningerne i vidt omfang med voksne og dygtige instruktører.

Fællesskab og kammerater

Børn og unge med ADHD eller ADHD-lignende udfordringer, har det generelt svært i foreningsidrætten. 

 

I Danmark har  4 % af børn og unge i alderen mellem 10 og 24 år ADHD - svarende til ca. 44.000 børn og unge. Heraf er det kun ca. 33%, der dyrker idræt i en forening, hvorimod tallet er ca. 85% generelt for børn og unge i alderen 7 – 15 år.

 

En skytteforening/klub er også et samlingssted. Skud for Trivsel skytteforeningerne har fokus på at udvikle fællesskaberne og inkludere børn og unge med ADHD i klublivet og dagligdagen på og udenfor skydebanen. Skydning er en individuel sport, hvilket betyder at man træner sammen på tværs af alder, hvilket er med til at skabe nogle nye og gode relationer. 

001_3355.JPG

Kom godt i gang

Det er nemt at komme i gang med at gå til skydning. Alle starter med at skyde med luftgevær og alle klubber har våben man kan starte med at låne.

Stort set alle aldre kan starte til skydning. Også selv om man ikke er så stor. Som regel starter man med en støtte af luftgeværet, så man ikke skal bære vægten. 

Målet er fokus og koncentration på teknik og det gode skud. 

Det praktiske

Det praktiske

Vil du gerne prøve at gå til skydning i en Skud for Trivsel klub ?

Så start med at læse vores pjece om ADHD og "Skud for Trivsel". I den kan du/I læse mere om hvad de deltagende klubber har arbejdet med omkring fx velkomst, kontakt, instruktion, skydningen og dagligdagen  i deres Skud for Trivsel opstart.

Hvis du allerede er klar og gerne vi i kontakt med en Skud for Trivsel klub ? - eller hvis du (og dine forældre) bare vil vide mere  ? 

 

Så kontakt projektmedarbejder Fritz Ganzhorn (se nedenfor).

bottom of page