top of page

Kom godt i gang : ADHD og skydning

I samarbejde med ADHD-foreningen og Parasport Danmark har vi udarbejdet gode materialer. Hvad er ADHD ? Hvordan kommer man bedst igang som skytteforening og instruktør ? Hvilke gode aktiviteter kan vi lave ved siden før og efter skydningen?Har I / jeres skytteforening lyst til at vide mere om børn og unge ADHD ? Eller er du forælder til et barn med ADHD eller lignende udfordringer, og vil du vide mere om skydning og hvordan skytteforeninger arbejder?


Så kan du/I finde begge vores "Skud for Trivsel" foldere nedenfor


Kom godt i gang


Børn og unge med ADHD/ADD kan være fulde af talent, blot de har de rigitige rammer. De rammer kan du som instruktør eller voksen være med til at sætte...

Det er budskabet i vores "Kom godt i gang" folder, hvor vi sammen med ADHD-forening har lavet en god og letlæselig introduktion, hvor vi tager fat i alle de vigtige og relevante emner omkring skydning og ADHD.


Alt fra hvad ADHD egentlig er til hvorfor ros og "en til en kontakt" virker godt. Ligesom du/I kan læse om betydningen af faste rammer samt en masse andre gode tips og tricks.Aktivitetskatalog


Børn og unge med ADHD og andre opmærksomheds – og udviklingsforstyrrelser kan være udfordret på deres arousal (hjernens vågenhedsniveau). Nogle børn holder hjernen i gang ved at have en urolig adfærd mens andre børn kan have behov for at få højnet deres vågenhed for at koncentrere sig om skydningen.


En af måderne trænerne kan hjælpe børnene med at holde koncentrationen og roen, samt finde et godt vågenhedsniveau i hjernen, under en træning, er ved at indlægge aktiviteter undervejs i træningen, som ikke nødvendigvis er i direkte relation til skydning.


Vi har derfor udarbejdet et aktivitetskatalog med eksempler på aktiviteter, som har fokus på koncentration og præcision, som dermed er overførbart til skydning.


Aktiviteter og øvelser har tillige et socialt sigte, som kan gavne fællesskabet på holdet, mens de mere fysiske aktiviteter hjælper til at regulere skytternes arousal/vågenhedsniveau.Comments


bottom of page