top of page

Tag et skud for trivsel

Praktisk forskning viser at skydning har en god og positiv indvirkning for børn og unge med ADHD og lignende udfordring. Ro og fokus i klare rammer giver gode præstationer, oplevelser og trivsel. Projektet Skud for Trivsel giver børn og unge med ADHD mulighed for at gå til skydning.


Projektet "Skud for Trivsel" er støttet økonomisk af TrygFonden og bliver gennemført af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) i samarbejde med ADHD-foreningen og Parasport Danmark.


Målet er at give skydningens gode grundværdier videre til børn og unge med ADHD og lignende udfordringer, så de kan udnytte de sammen teknikker i hverdagens øvrige udfordringer. Samt invitere dem indenfor i det frivillige foreningsliv med idræt, kammerater og fællesskab efter skole.Skydesporten kan gøre en forskel


Børn med ADHD træner deres koncentration og lærer at fokusere på en ting ad gangen, når de går til skydning i skytteforeninger.

Så enkelt forklarer Annegrete Månsson sine forskningsresultater fra 2020, der viser, at børnene som oftest synes det er sjovt at gå til skydning , og at skydeidræt er en koncentrationsidræt, som er ens for alle – uanset om barnet har ADHD eller ej.


Gennem skydeidrætten lærer de kropslige og mentale teknikker, så krop og sind kommer i balance, og der kan rammes plet på målskiven. Så samtidig med at børnene lærer det, de kan have allersværest ved – nemlig koncentration og ro – så dyrker de en idrætsgren, som de synes er sjov og de bliver en del af et fællesskab og foreningsmiljø.


Annegrete Månsson er ph.d og ekstern lektor ved Institut for Psykologi ved SDU og gennemførte sin forskning i ADHD og skydeidræt i perioden 2016-2020.


Inkluderer børn og unge med ADHD


En anden vigtig baggrund for Skud for Trivsel projektet er at kun ca. en trejdedel af børn og unge med ADHD og lignende udfordringer bliver del af det frivillige forenings- og idrætsliv i modsætning til de generelle tal, som viser at omkring 85 % af alle danske børn på et tidspunkt er aktive medlemmer af en idrætsforening.


Derfor er det et mål med Skud for Trivsel at udnytte skydesportens ro og grundværdier om fokus og koncentration til at give flere børn og unge med ADHD og lignende udfordringer muligheden og lysten til at gå til idræt - og blive del af sociale fælleskaber med jævnaldrende.Gode erfaringer


Skydesporten er allerede igang .

Flere skytteforeninger har allerede arbejdet med ADHD og skydning i forbindelse med det førnævnte forskningsprojekt, som blev udført i samarbejde med DGI Skydning.


Et projekt der udviklede sig til DGI Fokus, hvor kommuner, skoler og lokale skytteforeninger har etableret samarbejder og nogle særlige forløb, hvor børn og specialklasser har besøgt den lokale skytteforening og prøvet skydning i skoletiden.


Skud for Trivsel bygger videre på det fundament ved at invitere skytteforeninger med erfaringer på ADHD til at udvide tilbuddene, så disse børn og unge kan blive del af skydesporten efter skoletiden, som en idræt de går til.Giver aktivitet og muligheder for skytteforeningerne


Det kræver naturligvis lidt at komme i gang og få etableret en god organisation i den enkelte skytteforening og være klar til at undervise børn og unge med ADHD , men det er ikke svært.


Det bare lidt af alt det gode, der skal til. Med faste rammer ro, fokus, ros og anerkendelse, kommer med rigtig langt. Så vil man se børnene åbne op og udvikle sig.


Børn og unge med ADHD kan også blive rigtigt gode skytter, nrå skydesporten fanger deres interesse, så hjælper deres diagnose dem til at blive eliteatleter med fokus på perfektion.


Har jeres forening lyst til at komme i gang , så kontakt endelig projektmedarbejder Fritz Ganzhorn i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark ) på frg@skytteunion.dk eller ring for en snak på (+45) 2371 8910

Comments


bottom of page